tisdag 16 november 2010

Hur du ska bli rik!

Genom att agera själv kan man bli rik eller undvika att bli fattig!

Experter är överens om att nästa kris är att vänta inom ett eller två år, så det finns inte mycket utrymme kvar för att förbereda sig. Ännu värre - den kommande krisen kan vara ännu mer hårdhänt än härdsmältan från 2007-2008.

Snabba förändringar i ekonomin skapar vinnare och förlorare på mycket kort tid. Genom att agera själv på lämpligt sätt nu kan du skapa ett mycket bättre utgångsläge för dig själv och din familj innan det värsta är över.

Den amerikanska skulden är ohållbar och dollarn kan snart uppleva hyperinflation. Stanna inte i förnekelse och hoppas att saker på något sätt kommer att bli bättre.

Din du dragit ihop i livet kan vara i fara! Se till att du skydda den. Du minskar dina förluster om du förbereder dig. Och de som inte är förberedd kommer att förlora mer.

Se den här filmen som tipsar om hur du blir rik – men först förbered dig för att INTE bli fattig! Det är Peter Schiff, Gerhard Celente (förutsåg Sovjets fall) och Nisssim Taleb som uttalar sig.

Tre enkla råd:

  • Gör dig skuldfri (eller håll nere dina skulder när räntorna stiger),
  • Säkra dina likvida tillgångar (undvik dollar, pund o euro mm) ,
  • Skaffa en säker anställning i recessionssäkra sektorer.

Har din bank diskuterat den framtida ekonomiska osäkerheten med dig och hur du ska agera?

Litar du på dom idag när dom inte förutsåg den förra krisen?

Filmens råd är något att lyssna på!

torsdag 11 november 2010

Riksbankschefen är ute och cyklar...

Har idag lyssnat lite på riksbankschefens prognos över arbetslösheten. Samtidigt
följer jag utvecklingen i USA. Och det pekar åt helt olika håll!Riksbankens prognos:
Observera att prognoserna blir mer och mer positiva med tiden.
Den senaste prognosen är den lägsta kurvan.


Den amerikanska prognosen:

Observera att prognosen blir mer o mer pessimistisk!
Den senaste prognosen är den högsta kurvan.
Riksbankens prognoser blir mer optimistiska de senaste månaderna. Motsvarande prognoser i USA blir mer pessimistiska. Vad säger det oss?
Samtidigt hör vi i dagens nyhetsflod om stora budgetneddragningar i USA för att börja göra något åt det monstruöst stora budgetunderskottet:
  • Stora skattehöjningar väntar,
  • borttagna ränteavdrag fördyrar villaboendet,
  • sänkta militäranslag (ökararbetslösheten men får kanske slut på Afghanistankriget)
  • mm
Allt detta kommer att sänka efterfrågan och förvärra den djupa krisen.

Samtidigt är vi på väg mot ett valutakrig (egentligen ett ekonomiskt krig mellan usa och kina) och idag
startar G20 mötet i Sydkorea.
Vart det för oss är mycket svårt att sia om. Men kommer troligen att kraftigt missgynna vår exportindustri. Och kapitalet kommer i större takt att flytta till låglöneländerna från Sverige när vinsten styr utvecklingen.

Enligt min uppfattning är riksbanken alldeles för optimnistisk. Ja blåögd.

Det amerikanska nyliberala ekonomiska experimentet är på väg att dra ner oss i en stor depression.

Vad som kortsiktigt behövs är ett större investeringspaket för att minska på den stora arbetslösheten. De röd-gröna visade på vägen i senaste valet. Bygg ut Norrbottniabanan mm

Såväl regeringens som riksdagens politik förmår inte kraftigt sänka arbetslösheten - om inga kraftåtgärder vidtas.

I en galen värld där vinsterna styr det mesta kan vi tyvärr vänta oss ännu större galenskaper inom en kanske inte alltför avlägsen framtid. Det bör finns en annan väg. Inget är oundvikligt. En annan värld är möjlig och absolut nödvändig. Men vägen dit blir nog lång. Och hur världen ser ut i framtiden är även det svårt att sida om.
Men riksbankschefen kommer troligen liksom finansminister Borg att vakna en dag och se att verkligheten sprungit ifrån dom.

måndag 1 november 2010

Reinfeldts egen mutresa

Tre månader före valet 2006 så blev Reinfeldt själv bjuden på en mutresa av självaste Investors ordförande Jacob Wallenberg.

Det är inte bara Arkelsten som fått gratis flygresor - även Reinfeldt

Resan skedde med Investors privatjet – till en kostnad av 1,1 miljon kronor till den mytomspunna Bilderberg-gruppens möte i Ottawa i Kanada. Även Bildt var tydligen med på resan och uppger inte om han betalat något för resan....

Fakta Svenska dagbladet


Berättigad fråga: Är Moderaterna sponsrade även av Esso, kärnkraftföretagen och Wallenberg?

Det är inte underligt att Reinfeldt försvarar Bildt och Arkelsten!

De gamla moderaterna håller ihop - även under namnet "nya".

söndag 31 oktober 2010

Vem har köpt moderaterna?

Man undrar om inte Shell har sponsrat moderaterna?

Läs: "vem har köpt moderaterna"

Läs också "Det mest mutbara partiet"


Är det därför som dom inte redovisar vilka företag som stoppar in pengar i deras partikassa - nya mutpartiet moderaterna - som den gamla högern?


Att Carl Bildt tycker att Arkelstens mutor var "strunt" är väl inte så konstigt.

Han som har sina fingrar i oljebranchen och är misstänkt för krigsbrott.....

Det är inte så fjuttigt som en Toblerone!

Därför är förstås Reinfeldt tyst. Han vet vilka som sponsrat!

Shell och Lundin Oil?

fredag 29 oktober 2010

Arkelstens (m)utbrott


Det finns i Sverige en tydlig lagtext mot mutor. Men vad är en muta. Läs ett kommunalt dokument i frågan.

Citat:

"Att man själv betraktar sig som omutlig eller inte känner sig påverkad gör inte att man blir fri från ansvar. Så fort det finns en objektivt tänkbar risk att bli påverkad

Se upp! Det rör sig inte bara om din egen bedömning av hur du kommer att handla utan också om vilken uppfattning allmänheten kan få."

Läs mer här: Källa


Intressant är också denna skrift som även regeringskansliet har skrivit under: http://www3.lu.se/pers/Regler/mutor_jav.pdf


Godkända förmåner är enligt regeringskansliet:

Sådana förmåner som inte är avsedda att påverka ditt handlande och som inte rimligen kan misstänkas påverka det är som regel tillåtna, till exempel:

Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär.
Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och
minnesgåvor.
Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom.
Vid tvekan var försiktig. En gåva som du avstått från behöver du aldrig ångra!


Exempel på otillbörliga förmåner är:

Penninggåvor i kontanter, värdepapper och liknande.

Penninglån på särskilt gynnsamma villkor.

Borgensåtaganden eller skuldtäckning.

Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som

efterskänks.

Bonusarrangemang av olika slag t.ex. vid varuinköp eller

flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den

anställde och inte arbetsgivaren.

Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande

för privat bruk (Hon har fått låna en BMW).

Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor.

När man läst detta så är det nog klart att Arkelsten klart har brutit mot lagen om man läser Institutet mot mutors hemsida och regeringskansliets skrift.

Hon bör därför enligt lagen dömas för mutbrott. Dessutom bör hon enligt skattelagstiftningen ha tagit upp förmånen som inkomst och betala skatt på detta!


Shell bör dessutom straffas för bestickning som kan ge böter eller fängelse då även det är straffbart.

Relevanta bestämmelser: 17 kap 7 § samt 17 kap 17 § BrB respektive 20 kap 2 § samt 20 kap 5 § BrB.

torsdag 16 september 2010

En trovärdig man

Maj Wechselmanns har i dagarna släppt dokumentärfilmen ”En trovärdig man" som handlar om varför utrikesminister Carl Bildt utreds för folkrättsbrott i Sudan när han var styrelseledamot för Lundin Oil.
”Han [Bildt] var medveten om att kränkningar av mänskliga rättigheter följde med oljebolagens aktiviteter”, säger FN:s representant Baum om .

(Gerhart Baum är jurist och var mellan 1978 och 1982 inrikesminister för liberala FDP i dåvarande Västtyskland.)


Nu till en intressant fråga till Vindelnmoderaten Mikael Sundling som haft åsikter på bloggen om straffens storlek:

-Vilket straff anser du skall utdömas för folkrättsbrott för personer som döms?

- Är Carl Bild en trovärdig man och lämplig som utrikesminister?

Källa: http://media.nu/001666/fn-lamna-sudan-bildt/


Nedan kan du se klipp från Maj Wechselmanns dokumentär ”En trovärdig man?” (observera att klippet slutar efter ca 3:40).
Andra intressanta inlägg här: http://pom.framtid2030.se/

fredag 10 september 2010

Ny depression på gång?

Världsekonomin är nära en ny depression, och om en sådan utveckling blir verklighet beror det främst på en misslyckad politik."Det skriver Princetonprofessorn Paul Krugman i en artikel i New York Times med anledning av helgens G20-möte i Toronto.

Han konstaterar att medan recessioner är vanliga så är depressioner mycket ovanliga. Enligt Paul Krugman är det bara två perioder som kan betraktas som depressioner; den "långa" depressionen med deflation och instabilitet som följde på den stora paniken 1873, och den "stora" depressionen, åren med massarbetslöshet som följde finanskrisen 1929-1931.

Paul Krugman skriver att ingen av dessa perioder var eror av oavbruten nedgång i produktionen, men perioderna av uppgång var inte tillräckliga för att reparera skadorna av det initiala raset.
– Vi är nu, befarar jag, i de inledande faserna av en tredje depression, skriver han.
Om så blir fallet tror han att denna period kommer att mer likna den "långa" depressionen än den mer allvarliga "stora" depressionen. Men kostnaderna - för världsekonomin och framför allt för de miljontals människor som förlorar jobben - kommer likaväl att bli kolossala.

– Och denna tredje depression kommer primärt vara ett politiskt misslyckande. Runt om i världen - senast vid helgens nedslående G20-möte - oroar sig regeringarna för inflation när det verkliga hotet är deflation, de predikar behovet att dra åt svångremmen när det verkliga problemet är otillräckliga utgifter, skriver Paul Krugman.

Han skriver att historien kommer att visa att den senaste tiden ekonomiska uppsving inte var slutet för den tredje depressionen, lika lite som uppgången i början av 1933 var slutet för den "stora" depressionen.

– Trots allt, arbetslösheten - särskilt långtidsarbetslösheten - ligger ännu på nivåer som skulle ha betraktats som katastrofala för inte så länge sedan, och det syns inga tecken på att den kommer ned snabbt. Och både USA och Europa har kommit långt på vägen mot en Japan-liknande deflationsfälla, skriver Paul Krugman.

Källa: E24
Dessutom har han uttalat: Grekland kommer att lämna euron"

Princetonekonomen Paul Krugman instämmer i de allt mer förekommande tankarna på att Grekland kommer att tvingas ställa in betalningarna, men det är inte allt.
"I praktiken är konsensusuppfattningen om att Grekland kommer att sluta med default troligen för optimistisk. Jag blir allt mer övertygad om att Grekland till slut kommer att lämna euron."

Det skriver den nobelprisade ekonomen i ett blogginlägg i New York Times.
Paul Krugman konstaterar att även med en skuldrekonstruktion, nedskrivning av skulderna, kommer Greklands kvarstående problem vara omfattande och kräva drastiska besparingar - som i sin tur leder till en djup nedgång - bara för att sluta det primära budgetunderskottet, underskottet exklusive räntor på statsskulden.

Det enda som kan minska kravet på besparingar är något som kan hjälpa ekonomin att expandera, eller åtminstone dämpa nedgången i ekonomin. Men den enda vägen mot ekonomisk expansion är ökad export, något som bara kan uppnås om grekiska kostnader och priser faller kraftigt relativt resten av Europa.
Enligt Paul Krugman visar de aktuella händelserna i Aten att möjligheterna till en intern devalvering starkt begränsade. Då återstår alternativet devalvering - genom att lämna euroområdet.

Han konstaterar att en annonsering om att Grekland avser att lämna euroområdet skulle leda till en katastrofal press mot bankerna. Likaså skulle eventuella antydningar från ECB, om att möjligheten finns, leda till spekulativa attacker mot grekiska banker.
Frågan är därmed omöjlig att diskutera, men det betyder inte att det kan ske, skriver Paul Krugman, som tycker att Greklands situation allt mer liknar Argentina 2001.

Han betonar samtidigt att en grekisk exit från euroområdet inte är ett alternativ till en skuldrekonstruktion, det är vad som sannolikt kommer att krävas utöver en skuldrekonstruktion för att möjliggöra den nödvändiga finansiella justeringen.

"Jag hoppas att man, någonstans djupt nere i källarvalven hos ECB och det grekiska finansdepartementet, börja tänka det otänkbara. För detta fruktansvärda utfall börjar se bättre ut än alternativen", skriver Paul Krugman.

Källa: E24

Borg har borgat för 130 miljarder för Grekland. Det kommer att kosta oss dyrt - ca 14000 kr/person! Om och när Grekland kastar in handduken!

Vi ska inte tro på Anders Borg! Han missade finanskrisen totalt! Och verkar inte ha lärt sig ett spån!

Paul Krugman har mer att komma med!

torsdag 9 september 2010

Inlåsta dementa på äldreboenden

Så får vi det bekräftat igen! Äldre låses in utan personal på äldreboenden. Så behandlar man oss pensionärer!

Men den här regeringen har råd att sänka skatten för de rika men inte råd att öka resurserna till kommunerna och äldreomsorgen!


Och äldreomsorgsminister Maria Larsson har inga planer att göra något - inga resurser till kommunerna!

Den här regeringen hycklar om sitt stöd till äldreomsorgen och lägre skatter för oss pensionärer!

Rösta röd-grönt!

Den 19:e väljer vi bort den här regeringen som bidrar till att helt slå sönder vår sociala trygghet!

onsdag 8 september 2010

Centerns bruna historia


Lars Weinehall (c) har angripit mig för att jag råkat lyfta fram lite av centerns (bondeförbundets) historia från 30-talet.

Enligt DN:s ledarskribent Peter Wolodarski har centern än inte städat i sin historia:

I bondeförbundets partiprogram från 1933 fanns bland annat följande meningar:


"Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling."


Jag tycker mig känna igen Sverige-"demokraternas" andemening i denna skrivning. Är det av den anledningen som Maud Olofsson uttryckte sig så märkligt i gårdagens SVT-intervju?


Lars Ohly skulle - med anknytning till Mauds klumpiga uttalande - kunna säga:

"Jag tänker inte sätta mig i en regering med centerpartiet som inte tagit avstånd från sin antisemitiska och nazistiska inställning som man inte rensat ut än".

På 30-talet jagade bondeförbundare judar. På 2010-talet jagar Sverige-"demokraterna" invandrare!


Vad är skillnaden Lars Weinehall?


"Nej, för egen del kan jag inte rösta på centern".


Det är hög tid att centern ber judarna om ursäkt!

tisdag 7 september 2010

(m) är inte sanningsenlig om Vindelns ekonomi (2)


Jag har i en tidigare artikel beskrivit hur Vindelns kommuns ekonomi har utvecklats under den tid jag varit anställd. Men hur ser kommunens ekonomi ut i jämförelse med andra kommuner i länet?

För att göra jämförelse är det eget kapital /kommunens förmögenhet/ per kommuninvånare:

Kr/inv200420052006200720082009
Skellefteå56 72357 76761 757162 452170 509173 143
Dorotea42 02646 60545 95848 73551 39454 856
Vilhelmina49 37851 40353 13252 92850 71551 616
Norsjö37 03138 73640 61542 53643 31444 024
Åsele18 21529 55731 69932 77536 56040 730
Lycksele33 15534 88036 47537 95533 53835 257
Storuman25 83422 01730 09333 41729 01331 135
Umeå27 22327 46128 58329 84732 36730 217
Vännäs21 69423 87025 27925 80825 79526 306
Malå24 57025 00925 07325 34225 31925 645
Vindeln19 61722 24823 86724 78724 23225 229
Nordmaling18 60316 74117 50817 99717 71219 212
Sorsele32 27119 83615 64416 45317 38718 266
Robertsfors13 46913 81015 67015 21314 45415 689
Bjurholm6 1956 4656 8687 2116 1696 481

Av sammanställningen ser vi att kommunen ligger någonstans i mitten. Hade inte kommunen drabbats av att Karlsgården klassades som "sjukt hus" så hade kommunen legat betydligt högre upp i listan!

Moderaterna är inte sanningsenliga om Vindelns ekonomi. Du påstår i en valskrift att kommunen har 4:e sämsta ekonomi i landet. Det är man inte ens i länet! Tvärtom har kommunens förmögenhet de senaste 6 åren ökat med 5612 kr/invånare! C+S har skött kommunens ekonomi bra!

Vad är moderaterna syfte? Att smutskasta kommunen för att inte fler ska flytta in? Eller att lura till sig fler röster?


Artikel 1 finns här