fredag 29 oktober 2010

Arkelstens (m)utbrott


Det finns i Sverige en tydlig lagtext mot mutor. Men vad är en muta. Läs ett kommunalt dokument i frågan.

Citat:

"Att man själv betraktar sig som omutlig eller inte känner sig påverkad gör inte att man blir fri från ansvar. Så fort det finns en objektivt tänkbar risk att bli påverkad

Se upp! Det rör sig inte bara om din egen bedömning av hur du kommer att handla utan också om vilken uppfattning allmänheten kan få."

Läs mer här: Källa


Intressant är också denna skrift som även regeringskansliet har skrivit under: http://www3.lu.se/pers/Regler/mutor_jav.pdf


Godkända förmåner är enligt regeringskansliet:

Sådana förmåner som inte är avsedda att påverka ditt handlande och som inte rimligen kan misstänkas påverka det är som regel tillåtna, till exempel:

Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär.
Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och
minnesgåvor.
Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom.
Vid tvekan var försiktig. En gåva som du avstått från behöver du aldrig ångra!


Exempel på otillbörliga förmåner är:

Penninggåvor i kontanter, värdepapper och liknande.

Penninglån på särskilt gynnsamma villkor.

Borgensåtaganden eller skuldtäckning.

Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som

efterskänks.

Bonusarrangemang av olika slag t.ex. vid varuinköp eller

flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den

anställde och inte arbetsgivaren.

Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande

för privat bruk (Hon har fått låna en BMW).

Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor.

När man läst detta så är det nog klart att Arkelsten klart har brutit mot lagen om man läser Institutet mot mutors hemsida och regeringskansliets skrift.

Hon bör därför enligt lagen dömas för mutbrott. Dessutom bör hon enligt skattelagstiftningen ha tagit upp förmånen som inkomst och betala skatt på detta!


Shell bör dessutom straffas för bestickning som kan ge böter eller fängelse då även det är straffbart.

Relevanta bestämmelser: 17 kap 7 § samt 17 kap 17 § BrB respektive 20 kap 2 § samt 20 kap 5 § BrB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar