måndag 12 oktober 2009

Indien - nästa ekonomisa stormakt

För några år sedan deltog jag på kommuninvests årsstämma i Stockholm där en representant av Tomas Furth från Kairos future redogjorde för ett framtidsscenario. Utan att gå alltför djupt så pekade företaget på att Indien:

 År 2030 kommer att vara världens mest befolkade land med 1,2 miljarder
invånare. (Kinas befolkning kommer att minska pga. födelsebegränsningarna).
 Utbildar fler akademiker än Europa och USA - tillsammans!
 Akademikerna arbetar för en mycket lägre lönekostnad än 'the developed world'
 Dess ålderspyramid har i förhållande till Europa och USA/Kanada en låg andel
åldringar beroende av äldreomsorg.

Europa inklusive Ryssland samt USA/Kanada kommer år 2030 att ha en ur kostnadssynpunkt dyr äldreomsorg. Jag var själv på en äldreomsorgsmässa i Stockholm för 10 år sedan när jag arbetade som socialchef i Vilhelmina och en inledare uttryckte det så här:

'År 2030 har Sverige 800 000 pensionärer över 80 år (då hade vi knappt 400 000). Om de då är i lika stort behov av äldreomsorg som idag så behövs hälften av Sveriges yrkesverksamma befolkning för att sköta dessa. Och eftersom kvinnorna är hälften av befolkningen så måste alla kvinnor i Sverige arbeta inom äldreomsorgen år 2030'.

Uttrycket var förstås provokativt. Men säger en del om framtidens problem för hela Europa inkl. Ryssland och USA/Kanada. Vi får nog stå med mössan i handen och be några flytta hit och sköta alla pensionärer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar