onsdag 15 oktober 2008

USA PÅ VÄG MOT KRASCHLANDNING?

(Första gången publicerad på vk-bloggen 2008-10-15, men cencurerad av vk. därför inlagt här igen)

USA:s finansiella sektor är i kris. Bush har fått igenom sitt krispaket som kostar varje familj i USA 6 200$. Orsaken är ”subprime”-lånen säger man. Resultatet blev till slut brist på likviditet i systemet. En total bankkrasch var nära. Är det här slutet för krisen? Troligen inte. Med en galopperande statsskuld på 30 000 dollar per amerikan i snitt går USA:s hela ekonomi mot en kraschlandning.

USA:s krigföring i Irak och Afghanistan kostar stora pengar. I år beräknas statsbudgeten gå med 482 miljarder dollar i underskott. Och underskotten fortsätter de kommande åren. Hela statsskulden uppgick i september till: $9,634,090,464,815.55 dollar! Med en dollarkurs på 6,70 blir det 64 548 406 114 264 kr. Belopp som för oss vanliga dödliga är nästan svårt att förstå. Enligt CNN så motsvarar det 5 miljoner Ferraribilar eller 30 olympiska spel.

Den dag som USA:s folk skall betala tillbaka denna enorma statsskuld kommer att få stora effekter på efterfrågan och produktion. Enligt SVT:s konflikt den 4 oktober så importerar USA 40% mer än man importerar. USA:s konsumtion skulle behöva sjunka till 30% av sin nuvarande nivå för att vara i balans. 300 miljoner amerikaner konsumerar enligt en uppgift 20% av världens tillgångar.

Finansinstitutens problem med ett krispaket på 700 miljarder $ motsvarar 7% av statsskulden. Den motsvarar att varje amerikanskt hushåll istället skulle få 6 200 dollar per styck. Ungefär som om varje svenskt hushåll skulle få en check på 41000 kr. De amerikanske hushållen lämnades i sticket. Bankernas ägare skyddades istället. Inte undra på amerikanernas vrede.

Primelån är lån där bankerna lånat ut stora belopp mot dåliga säkerheter i huvudsak fastigheter och sen sålt fordran vidare. När fastighetspriserna fallit kraftigt försvann en stor del av värdet. En total finanskrasch var nära.

Oberoende av vad den nya presidenten kommer att heta i USA kommer man att stå inför oerhörda utmaningar. Det gäller att få stopp på budgetunderskottet. Enda vägen dit är förstås att sluta kriga utomlands - vara ”världspolis” och dra ner på den inhemska efterfrågan . Liksom (s) regeringen i Sverige tvingades städa upp efter borgerlig regeringsperiod måste USA bita i det sura äpplet.

Risken är mycket stor att USA:s ekonomi går mot en kraschlandning med lägre efterfrågan på hela världsmarknaden som följd. Tyvärr är vi alltför nära förbunden med dess ekonomi för att kunna parera detta. På lång sikt måste vi bryta beroende. De närmaste 5-10 åren kommer att bli mycket turbulenta. USA:s folk kommer att tvingas sänka sin levnadstandard till en rimligare nivå. Hela USA:s ekonomi går oundvikligen mot en kraschlandning! Alla bör hålla sig borta från placeringar i USA papper!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar